Program

17:30-17:35
Otwarcie szkolenia, powitanie uczestników i wykładowców
Mgr Sławomira Balcerak 
17:35-17:50
 "Zaburzenia hemostazy w ujęciu klinicznym"
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga
Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
17:50-18:05
 "Laboratoryjna diagnostyka nabytej hemofilii A - od pobrania do wyników badań"
Dr n. med. Beata Baran
Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
18:05-18:20
 "Wybrane zaburzenia hemostazy na podstawie przypadków klinicznych"
Dr n. med. Ewa Stefańska-Windyga
Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
18:20- 18:45
Dyskusja  
18:45-19:30
Część organizacyjna PTDL
Mgr Sławomira Balcerak / Mgr Violetta Brzozowska